ایـــن روزهـــا هــــوا خیلـــی غبـــار آلــــود اســـت؛
گـــرگ را از ســـگ نمــی تـــوان تشخیـــص داد !
هنگـــامـــی گـــرگ را می شنـــاسیـــم؛
کـــه دریـــده شـــده ایــــم....

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/30 و ساعت 9:49 |
 

انگار حرف "ر" اضافه است

به هرکه می گویم "درکم " کن

"دکم" می کند!

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/30 و ساعت 9:45 |
خواب رویای فراموشی هاست!

خواب را دریابم،

که در آن دولت خاموشی هاست...

من شکوفایی گل های امیدم را در رویاها می بینم،

و ندایی که به من می گوید:

گرچه شب تاریک است

"دل قوی دار"

سحر نزدیک است...

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/26 و ساعت 0:16 |
+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/26 و ساعت 0:10 |
 

مثل باران های بی اجازه، وقت و بی وقت

در هوایم پراکنده ای

و من بی هوا ناگهان خیسم از تو ...

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/26 و ساعت 0:3 |
روزی از دل پرسیدند: کی شادی؟

گفت: هر وقت که عزیزی یادم کند

پس خدایا آنکه صادقانه مرا یاد می کند

عاشقانه نگاهش کن.

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/26 و ساعت 0:2 |

گهگاهی تحمل این زندگی برایم دردناک میشود
طوری که
تیغ هم فهمیده من یک مرده متحرکم
 و خونی در رگ هایم ندارم !!...
و نیازی هم به خون ریختن ندارم
 همین که دردستانم میگیرمش دردش را حس میکنم !!!!...

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/9 و ساعت 10:43 |

آدمهای ساده را دوست دارم ،

آنهایی که بدی هیچکس را باور ندارند ،

آنهایی که برای همه لبخند دارند ،

آنهایی که بوی ناب ” آدم ” میدهند.

و من باور دارم که تو از آنهایی ….

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/9 و ساعت 10:41 |

گلها را یکی یکی پر پر میکنم

قلبــــــم دارد از حـرکـتــــــ می ایـستــد...
دوسـتــــــــــــــــــــم دارد؟
دوسـتـــــــــــــــــــم ندارد؟

گـــویـا دوسـتــــــم ندارد!!!...

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/9 و ساعت 10:39 |


همیشه درد از دیگران است
گاهی از نبودنشان
گاه از بودنشان....

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/9 و ساعت 10:38 |
دل تنگ
میگن دلتنگش نباش!
خدایا...

انگار به آب میگن خیس نباش...!!!
میشه؟؟؟
نه!!!
امکان نداره!!!!

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/9 و ساعت 10:34 |

وقتــــی که دنیــــا دود شــــد شایــــد فراموشــــت کنــــــــم

کاشــــانه ام نابـــــود شد شایــــد فراموشــــت کنــــــــم

آســــان ز دستــــم داده ای باشــــد به این هــــم راضیــــم

وقتــــی که اشکــــم رود شــــد شایــــد فراموشــــت کنــــــــم

هرگــــز ز دستــــت ایــــن چنیــــن سیلــــی به احساســــم نخــــــــورد

باشــــد بــــزن بدتــــر بــــزن امــــا به دســـــــــتانت قســــــــم

وقتــــی که تــــارم پود شــــد شایــــد فراموشــــت کنــــــــم!!!

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/7 و ساعت 12:29 |
وقتی حس می کنم
جآیــی در ایــن کرِه ی خآڪـی
تــو نفس میکــشــی و مـن
از هــمآטּ نفـس هآیتـــ نفس میکشم ...
تـــــــو بــآش !
هـوایتـــ ! بـویـتـ ! برآی زِنده ماندنم
ڪـآفــی است ....
 

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/7 و ساعت 12:22 |

خیلی مواظب باش!!!

اگه باشنیدن صداش دلت لرزید…

اگه از بدی هاش فرار نکردی و موندی…


دیگه تمومه…!!!

اون شده همه ی دنیـــــــــــــــــــات......

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/7 و ساعت 12:20 |
هوایت که به سرم می زند

دیگر در هیچ هوایی،


نمی توانم نفس بکشم!

عجب نفس گیر است

هوایِ بی تو بودن.....

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/7 و ساعت 12:19 |

مشتی ز خاک برمیدارم...

شاید این همان نیمه گمشده من باشد

که خدا یادش رفته خلقش کند!!!....

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/7 و ساعت 12:18 |

آدم باید یه تـــــــــــو داشته باشه

که وقتی از همه چیز خسته و نامید شد

بهش بگه :

مهم اینه که تــــــــــو هستی

بیخیال دنــــــــــیا.....

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/5 و ساعت 13:21 |

زندگی را از نخست برای من بد ترجمه کرده اند ،

زندگی را یکی مرگ تدریجی نام نهاد ،

یکی بدبختی مطلق معنی کرد ،

یکی درد درمان ناپذیرش خواند ،

و سرانجام یکی رسید و گفت :

زندگی به تنهایی ناقص است تا عشق نباشد ، زندگی تفسیر نمی شود.....

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/5 و ساعت 13:19 |

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/5 و ساعت 13:18 |

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/5 و ساعت 13:18 |
def93e44073fa88068a0622efbf130aa-425 دل که تنگ باشد

مرد و زن ندارد

اشک میدود تا گوشه چشمانت

و سر میخورد روی گونه ها.......

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/5 و ساعت 13:16 |

بگو تمام تو مال من است...!!


دلم میخواهد

حسادت کنم به خودم....

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/5 و ساعت 13:13 |

اي ساربان كجا مي روي
ليلاي من كجا مي بري
با بردن ليلاي من
جان و دل من مي بري
تو اكنون ز عشقم گريزاني
غمم را ز چشمم نمي خواني
پس از تو نمانم براي خدا
تو مرگ دلم را ببين و برو
كه من هستم ان تك درختي
كه در پاي طوفان نشسته....

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/5 و ساعت 13:12 |

به نزدیکیِ چشمانت
دوستش داشته باش
دوری و دوستی دروغ است.....

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/5 و ساعت 13:11 |

در برابر توقف کن
شاید من
یک بخیر باشد...!؟؟

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/5/5 و ساعت 13:10 |لحظه هایم را دو نیــــــــــــــــم می کنــــــــــــم
نیمی از آن تــــــــــــــــــو
و نیم دیگر با خیــــــــــال تـــــــــــــو
+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/4/23 و ساعت 10:34 |


بار☂اטּبه صــــבاے تــــــ♡ــــو ڪـــه مـــے رســـב
آهستــــه مـــے بـــآرב.....شـاید کسـی را کـه با او خـندیده‌ای فرامـوش کنـی ،
 امـا هــرگز کسـی را کـه بـا او گریسـته‌ای ،
از یـاد نـخواهی بـرد .+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/4/23 و ساعت 10:32 |

تصمیمــَم را گرفته ام!آنقـــــَـدر دور میشـــَـوم

کِهـ...خـــوابــِ آمدنـَـتــ را هـَم نبینــَـم!!نبودنت ها را با خیال بودنت به هم بافته ام

چه سنگین شده این شال گردن

دارد بغضم را در گلو خفه میکند...مــَـن نــگاه تـــو را شـعـر مے کـنـم!

تـــو شـعــر مـَــرا نـــگاه مے کنـے!

بـــازے عجیـبـی ستــــ شـعــر نـــگاهِ تــــو ،

روےِ قـــافیـــه هاےِ دلـــــــم مے نشینــد …

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/4/23 و ساعت 10:29 |
!!

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/4/22 و ساعت 15:17 |


چه سنگدل است سیری که
 گرسنه ای را نصیحت می کند
 تا درد گرسنگی را تحمل نماید..انجماد قلب ها را از خشک سالی چشم ها میتوان فهمید

چشمی که گریستن نمیداند ، زیستن نمیتواند.....

+ نوشته شده توسط .•°°·.¸.•°™bi&mahla™°·.¸.•° در 2014/4/22 و ساعت 11:21 |


Powered By
BLOGFA.COM


دريافت کد پرواز پروانه